Fredrik Sträng
är en erfaren talare och moderator som gjort arbeten såväl i Sverige som internationellt

"Tankens kraft kan försätta berg®"

Jag är Närkes-killen som var mobbad, notorisk höjdrädd och som gick i terapi för min dödsångest till att bli Skandinaviens främsta höghjödsklättrare med bl.a. 8 toppar ovanför 8000 m och ett världsrekord. Efter klättringar på liv och död, och där Mount Everest var ett av bergen som jag bestigit, så vet jag att din inställning avgör om du lyckas eller misslyckas, om du överlever eller inte.  

Hur vände jag höjdrädslan och dödsångesten till att kunna bestiga de högsta bergen i världen? Jag resonerar, att ”det är inte hur vi har det utan hur vi tar det” som avgör hur vi förhåller oss till omvärlden varför jag antagit en proaktiv roll istället för offertankar och jargongen ”dè går aldrig”.
 

Fråga dig själv:
vill du klättra ditt ”Mount Everest”,
eller vill du ha det uppnått?

Min strävan att nå toppar har slående likheter med de drivkrafter, strategier och riskanalyser som vi ställs inför på jobbet och i vardagen. Vad krävs då för att lyckas med ditt ”Mount Everest”? De flesta tänker fel. De undrar hur de ska hitta motivationen att orka lite till. Jag tänker: hur mycket vill jag nå mitt mål på en skala från 1-10?

2008 företog jag den näst intill omöjliga utmaningen, K2 – världens tuffaste berg. Det var ett tragiskt år. 11 människor omkom. Vårt team klarade oss och fokuserade på räddningsarbetet istället för att klättra mot toppen. Jag talar om ”toppfeber”, ett fenomen som inte bara gör sig igenkänt inom klättring utan även i näringslivet där målet blir för personligt att man trots tydliga varningssignaler inte avböjer ett toppförsök. Inom klättringen kan konsekvensen vara bråd död. Inom näringslivet kan det handla om företagets överlevnad. Jag pratar om vikten att fatta rätt beslut under extrem press och stress. Framgångsrika team i bergen har ett väldefinierat mål, tydliga roller och ett öppet kommunikationsklimat för teamet är aldrig starkare än den svagaste länken.

 

Under föredraget berör jag ämnena:

Ledarskap på liv & död – i dödszonen på 8000 m måste du ”walk the talk”

Nå toppen & Må toppen – ditt bästa jag oftare

Coachande vinnarkultur – implementera elitidrottarens vinnarinstinkt i företaget

 

Krishantering:
Kriser kommer och går. Regeln är att kris aldrig ska övergå i katastrof men för de flesta så betyder kris = katastrof. Problemet är att folk ofta spenderar tiden med att oroa sig och/eller önsketänka bort problem istället för att öva på att hantera dem när de väl inträffar.

 

Beslutsprocesser:
Även ett icke-beslut är en form av ett beslut, och många förlitar sig på att framförvarande har förstått uppgiften och vet vart ni är på väg. Detta beteende grundar sig i "jag är för trött o likgiltig för att bry mig". Ett beslut kan innebära skillnaden mellan liv och död på ett berg eller konkurs för ett företag.

 

Kommunikation:
Kommunikationen idag är för dålig. Sändaren ska inte kritisera en person men vi behöver även öva på att ha högt till tak så att vi inte gynnar ett PK-samhälle. Vägen framåt är att kommentera ett beteende och mottagaren ska praktisera RASA = receive (lyssna), appreciate (uppskatta), summarize (summera), ask (ställ följdfrågor).

 

Vinnande team:
Varför lyckas vissa team nå toppen? Vi börjar med vad vi har gemensamt i teamet = önskan att nå toppen, istället för att diskutera meningsskiljaktigheter. Sedan fördelar vi tydliga roller och är noggranna med vad som förväntas av respektive part.

 

Toppfeber:
Toppfeber är ett fenomen som inte bara gör sig igenkänt inom klättring utan även i näringslivet. Målet blir så personligt att man trots tydliga varningssignaler inte avböjer ett toppförsök. Här pratar Fredrik om vikten att fatta rätt beslut under extrem press och stress.

 

Fredrik Sträng:

  • Klättrat 8 av världens högsta berg inkl. Mount Everest, 7 Summits (högsta berget på varje kontinent) på Guinness världsrekordtid & förste svensk.
  • 3 dokumentärfilmer för bl.a. TV4 och SVT, NG och Discovery
  • Böckerna ”7 berg 7 kontinenter 7 månader” samt ”K2 På liv och död”
  • Auktoriserad ACMC Meta-Coach samt ICF idrotts Coach
  • Grundare och projektledare för Everest Challenge (www.everestchallenge.com)
  • VD och grundare för Solair Quest www.solairquest.com
  • Forskar assistent för projektet http://tripleed.com

Språk:
Svenska & engelska

CV:
https://se.linkedin.com/in/fredrikstrang

Boka Fredrik Sträng >>>